اخبار انجمن مدیریت سلامت

ابلاغ برنامه کمیته آموزش سال 1396
پنج شنبه, 30 شهریور 1396
ابلاغ برنامه کمیته پژوهش سال 1396
پنج شنبه, 30 شهریور 1396
IMAGE کنفرانس مدیریت بهبود کیفیت ویژه بیمارستان ها و مراکز درمانی
پنج شنبه, 29 مهر 1395
کنفرانس مدیریت بهبود کیفیت ویژه بیمارستان ها و مراکز درمانی توسط گروه فراز و با مشارکت علمی انجمن علمی مدیریت سلامت در آذرماه سال 95 برگزار می شود. نحوه ثبت نام و شرکت در پوستر      
IMAGE سمینار بهره وری در مراکز درمانی
یکشنبه, 14 شهریور 1395
   سمینار بهره وری در مراکز درمانی توسط گروه شتاب و با مشارکت علمی انجمن علمی مدیریت سلامت در 25 شهریورماه سال 95 برگزار می شود. نحوه ثبت نام و شرکت در پوستر