امروز پنج شنبه, 27 دی 1397 - Thu 01 17 2019

منو

شرح وظایف

شرح وظایف و اهداف:

 

به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2اساسنامه انجمن ،اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد.

 

1- ایجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بین محققان ،متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی درشاخه های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

 

2-همکاری با وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه ها وموسسات آموزشی و پژوهشی ونیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند دربرنامه ریزی امور آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی

 

3- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح درزمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی وبهداشتی درمانی ،موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی

 

4- ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه

 

5- ترغیب وتشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی ،پژوهشی و آموزشی،بهداشتی و درمانی

 

6- تهیه و تدوین وانتشار نشریات علمی ،آموزشی

 

7- برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم درسطوح ملی وبین المللی بارعایت قوانین ومقررات جاری کشور

 

8- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه به خصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان

 

9- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط باآن

 

10- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی ،پژوهشی در عرصه ملی و درچارچوب ضوابط جاری کشور

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشدمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید